Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức : (2x-3)^2 -2x(2x+9) có kết quả bằng : A:2x-25;B:2x-10;C:2x^2-10;D:2x^2-25

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức : (2x-3)^2 -2x(2x+9) có kết quả bằng :
A:2x-25;B:2x-10;C:2x^2-10;D:2x^2-25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 32 phút 2022-06-18T17:59:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{(2x-3)²-2x(2x+9)}$
  $\text{=4x²-12x+9-4x²-18x}$
  $\text{=-30x+9}$
  $\text{⇒Kh có đáp án}$
   

 2. $ ( 2x – 3 )^2 – 2x ( 2x + 9 ) $
  $ = 4x^2 – 12x + 9 – 4x^2 – 18x $
  $ = -30x + 9 $
  $\longrightarrow$ Không chọn đáp án nào 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )