Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức (2x)^2-3x(x-2)+9 ta được x^2+9 (x-3)^2 6x+9 (x+3)^2

Question

Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức (2x)^2-3x(x-2)+9 ta được
x^2+9
(x-3)^2
6x+9
(x+3)^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tháng 2022-12-22T16:04:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  (2x)^2 – 3x(x-2) + 9
  = 4x^2 – 3x^2 + 6x + 9
  = x^2 + 6x + 9
  = (x+3)^2
  Vậy chọn bbD

 2. Giải đáp:
   (x+3)²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (2x)²-3x(x-2)+9
  = 4x²-3x²+6x+9
  = x²+6x+9
  = (x+3)²
  Áp dụng hằng đẳng thức: (A+B)²=A^2+2AB+B^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )