Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức (x+2)(x^2-2x+4)-(x^3+5)

Question

Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức
(x+2)(x^2-2x+4)-(x^3+5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 15 phút 2022-06-20T20:44:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x + 2)(x^2 – 2x + 4) – (x^3 + 5)
  = (x + 2)(x^2 – 2 . x + 2^2 ) – x^3 – 5
  = x^3 + 2^3 – x^3 – 5
  = (x^3 – x^3 ) + 8 – 5
  = 0 + 3 = 3
  Giải đáp : 3
  Giải thích :
  Áp dụng HĐT :
  a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 – ab + b^2)

 2. (x+2)(x^2-2x+4)-(x^3+5)
  =(x+2)(x^2-2.x+2^2)-x^3-5
  =x^3+2^3-x^3-5
  =(x^3-x^3)+8-5
  =0+3
  =3
  @thew
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )