Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức ( 2x + 1 ) ( 2x – 1 ) – ( 2x – 1 ) tất cả mũ 2 cần liền hứa cho 5 sao

Question

Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức
( 2x + 1 ) ( 2x – 1 ) – ( 2x – 1 ) tất cả mũ 2
cần liền
hứa cho 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 tháng 2022-12-15T20:30:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (2x+1).(2x-1)-(2x-1)²
  = 4x²-1-4x²-2x+1
  =2x

 2. Giải đáp:
  (2x+1)(2x-1)-(2x-1)^2
  = (2x)^2-1^2-[(2x)^2-2.2x.1+1^2]
  = 4x^2-1-(4x^2-4x+1)
  = 4x^2-1-4x^2+4x-1
  = (4x^2-4x^2)-(1+1)+4x
  = 0-2+4x
  = 4x-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )