Toán Lớp 8: Rút gon B: (4x-1)^2-(8x+1)(2x-3)

Question

Toán Lớp 8: Rút gon B: (4x-1)^2-(8x+1)(2x-3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 3 ngày 2022-12-21T06:04:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   14x + 4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   B = ( 4x – 1 )² – ( 8x+1)(2x-3)
      = (4x)² – 2 . 4x .1 + 1² – ( 16x² – 24x + 2x – 3)
      =  16x² – 8x + 1 – 16x² +24x – 2x + 3
      = 14x +4

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = ( 4x – 1 )^2 – ( 8x+1)(2x-3)
  = (4x)^2 – 2 . 4x .1 + 1^2 – ( 16x^2 – 24x + 2x – 3)
  = 16x^2 – 8x + 1 – 16x^2 +24x – 2x + 3
  = 24xy-10x+4
  = 14x + 4
  text{#Study Well}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )