Toán Lớp 8: Rút gọn: A = $\dfrac{x+2}{x+3}$ `-` $\dfrac{5}{(x-2)(x+3)}$

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn:
A = $\dfrac{x+2}{x+3}$ `-` $\dfrac{5}{(x-2)(x+3)}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tháng 2022-02-18T02:07:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  A = {x – 3}/{x – 2}

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A = {x + 2}/{x + 3} – 5/{(x – 2)(x + 3)}                     (ĐKXĐ: x ne 2 ; x ne – 3)

  = {(x – 2)(x + 2)}/{(x – 2)(x + 3)} – 5/{(x – 2)(x + 3)}

  = {x^2 – 2^2}/{(x – 2)(x + 3)} – 5/{(x – 2)(x + 3)}

  = {x^2 – 4}/{(x – 2)(x + 3)} – 5/{(x – 2)(x + 3)}

  = {x^2 – 4 – 5}/{(x – 2)(x + 3)}

  = {x^2 – (4 + 5)}/{(x – 2)(x + 3)}

  = {x^2 – 9}/{(x – 2)(x + 3)}

  = {x^2 – 3^2}/{(x – 2)(x + 3)}

  = {(x – 3)(x + 3)}/{(x – 2)(x + 3)}

  = {x – 3}/{x – 2}

  Vậy sau khi rút gọn, biểu thức A = {x – 3}/{x – 2}

  #SunHee

 2. Giải đáp:

   A=(x-3)/(x-2)

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A=(x+2)/(x+3)-5/[(x-2)(x+3)]

  A=[(x+2)(x-2)-5]/[(x-2)(x+3)

  A=(x^2-4-5)/[(x-2)(x+3)

  A=(x^2-9)/[(x-2)(x+3)

  A=[(x+3)(x-3)]/[(x-2)(x+3)

  A=(x-3)/(x-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )