Toán Lớp 8: rút gọn: a)3.(x+2).(x-2)-(x-5)^2+2.(x+1) b)5.(x-1)^2-(x+5)^2-(2x+3).(2x-3) giúp mik nhanh nhag 3 giờ hôm nay mik hc r

Question

Toán Lớp 8: rút gọn:
a)3.(x+2).(x-2)-(x-5)^2+2.(x+1)
b)5.(x-1)^2-(x+5)^2-(2x+3).(2x-3)
giúp mik nhanh nhag 3 giờ hôm nay mik hc r, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 4 ngày 2022-06-18T21:43:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích :
   

  toan-lop-8-rut-gon-a-3-2-2-5-2-2-1-b-5-1-2-5-2-2-3-2-3-giup-mik-nhanh-nhag-3-gio-hom-nay-mik-hc

 2. $a)3(x+2)(x-2)-(x-5)^2+2(x+1)$
  $=3(x^2-4)-(x^2-10x+25)+(2x+2)$
  $=3x^2-12-x^2+10x-25+2x+2$
  $=2x^2-35+12x$
  $b)5(x-1)^2-(x+5)^2-(2x+3)(2x-3)$
  $=5(x^2-2x+1)-(x^2+10x+25)-(4x^2-9)$
  $=5x^2-10x+5-x^2-10x-25-4x^2+9$
  $=-20x-11$.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )