Toán Lớp 8: Q= $\frac{x+1}{2x}$ Tìm xEZ để QEZ

Question

Toán Lớp 8: Q= $\frac{x+1}{2x}$ Tìm xEZ để QEZ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tuần 2022-06-11T18:36:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $x\in\{1,-1\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để $Q\in Z$
  $\to \dfrac{x+1}{2x}\in Z$
  Mà $x\in Z\to x+1, 2x\in Z$
  $\to x+1\quad\vdots\quad 2x$
  $\to 2(x+1)\quad\vdots\quad 2x$
  $\to 2x+2\quad\vdots\quad 2x$
  $\to 2\quad\vdots\quad 2x$
  $\to 2x\in U(2)$
  Mà $2x$ chẵn
  $\to 2x\in\{2,-2\}$
  $\to x\in\{1,-1\}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )