Toán Lớp 8: PTĐTTNT a) a^2-5a-4b^2-10b b)5x+7x^2-2

Question

Toán Lớp 8: PTĐTTNT
a) a^2-5a-4b^2-10b
b)5x+7x^2-2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-09-23T02:19:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) (a + 2b)(a – 2b – 5)
  b) (x + 1)(7x – 2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  a^2 – 5a -4b^2 – 10b
  = (a^2 – 4b^2) – (5a + 10b)
  = [a^2 – (2b)^2] – 5(a + 2b)
  = (a -2b)(a + 2b) – 5(a + 2b)
  = (a + 2b)[(a – 2b) – 5]
  = (a + 2b)(a – 2b – 5)
  -> Nhóm hạng tử.
  -> Đặt nhân tử chung.
  -> Dùng HĐT 3: a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)
  b)
  5x + 7x^2 – 2
  = 7x^2 + 5x – 2
  = 7x^2 + 7x – 2x – 2
  = (7x^2 + 7x) – (2x + 2)
  = 7x(x + 1) – 2(x + 1)
  = (x + 1)(7x – 2)
  -> Tách hạng tử.
  -> Nhóm hạng tử.
  -> Đặt nhân tử chung.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)a²-5a-4b²-10b
  =(a²-4b²)-(5a+10b)
  =[a²-(2b)²]-5(a+2b)
  =(a+2b)(a-2b)-5(a+2b)
  =(a+2b)(a-2b-5)
  b)5x+7x²-2
  =7x²+5x-2
  =7x²+7x-2x-2
  =(7x²+7x)-(2x+2)
  =7x(x+1)-2(x+1)
  =(x+1)(7x-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )