Toán Lớp 8: PTĐTTNT : 28a2b2 – 21ab2 + 14a2b

Question

Toán Lớp 8: PTĐTTNT : 28a2b2 – 21ab2 + 14a2b, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-06-21T01:03:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 28a^2b^2-21ab^2+14a^2b
    =7ab(4ab-3b+2a)
    -> Đặt nhân tử chung :7ab

  2. 28a^2b^2-21ab^2+14a^2b
    =7ab(4ab-3b+2a)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )