Toán Lớp 8: Phương trình nào sau đây có bao nhiêu nghiệm $x^{4}$ – 4$x^{2}$ + 4=0 là? A.3 B.2 C.4 D.1

Question

Toán Lớp 8: Phương trình nào sau đây có bao nhiêu nghiệm $x^{4}$ – 4$x^{2}$ + 4=0 là?
A.3
B.2
C.4
D.1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-12-15T17:27:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  → Ta chọn đáp án : B – 2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^4 – 4x^2 + 4 = 0
  ⇒ (x^2)^2 – 2 . x^2 . 2 + 2^2 = 0
  ⇒ (x^2 – 2)^2 = 0
  ⇒ x^2 = 2
  ⇒ x = ± √2
  Vậy x = ± √2
  Ta chọn đáp án : B – 2

 2. $x^4-4x^2+4=0$
  $⇔(x^2-2)^2=0$
  $⇔x^2-2=0$
  $⇔x^2=2$
  $⇔x=±\sqrt{2}$
  Vậy pt có 2 nghiệm
  Giải đáp $B$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )