Toán Lớp 8: phép nhân các đa thức (2x-1)(3x+2)(3-x)

Question

Toán Lớp 8: phép nhân các đa thức
(2x-1)(3x+2)(3-x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-12-21T09:21:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ( 2x -1 ) ( 3x+2)(3-x )
  = (6x² + 4x -3x -2) (3-x)
  = ( 6x² +x-2)(3-x)
  = 18x²+3x-6-6x³-x²+2x
  = -6x³+17x²+5x-6

 2. (2x- 1)(3x + 2)(3 – x)
  =  ( 6x² + 4x – 3x – 2 )(3 – x )
  =  18x² – 6x³ + 12x – 4x² – 9x + 3x² – 6 + 2x
  = -6x³ + 17x² + 5x – 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )