Toán Lớp 8: Phân túch đa thức thành nhân tử x^2 – 3x +xy – 3y

Question

Toán Lớp 8: Phân túch đa thức thành nhân tử
x^2 – 3x +xy – 3y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 6 tháng 2022-06-11T07:25:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^2-3x+xy-3y
  = (x^2-3x)+(xy-3y)
  = x(x-3)+y(x-3)
  = (x+y)(x-3)

 2. $ x^2 – 3x + xy – 3y $
  $ = x ( x – 3 ) + y ( x + 3 ) $
  $ = ( x + y ) ( x – 3 ) $

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )