Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử: x ²y ²+y ³+zx ²+yz

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:
x ²y ²+y ³+zx ²+yz, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-05-25T20:07:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #huy
  x ^2y ^2+y^3+zx^2+yz
  =y^2(x^2+y)+z(x^2+y)
  =(y^2+x)(y^2+z)
   

 2. $@Shin$
  $x^{2}y$$^{2}$ + $y^{3}$ +$zx^{2}$ + yz
  = $(x^{2}y$$^{2}$ + $y^{3})$ + $(zx^{2}$ + yz)
  = $y^{2}$$(x^{2}$ + y) + z$(x^{2}$ + y)
  = $(y^{2}$ + z)$(x^{2}+y)$
  → Dùng phương pháp nhóm hạng tử rồi đặt nhân tử chung .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )