Toán Lớp 8: phân tích thành nhân tử -c^2(a-b)+b^2(a-c)-a^2(b-c)

Question

Toán Lớp 8: phân tích thành nhân tử
-c^2(a-b)+b^2(a-c)-a^2(b-c), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tháng 2022-12-21T07:46:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  =(a-b)(b-c)(c-a)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -c^2(a-b)+b^2(a-c)-a^2(b-c)
  =-c^2(a-b)+ab^2-b^2c-a^2b+a^2c
  =-c^2(a-b)+ab(b-a)+c(a^2-b^2)
  =-c^2(a-b)-ab(a-b)+c(a-b)(a+b)
  =(a-b)(ac+bc-c^2-ab)
  =(a-b)[a(c-b)+c(b-c)]
  =(a-b)[-a(b-c)+c(b-c)]
  =(a-b)(b-c)(c-a)

 2. Giải đáp :
  -c^2(a-b)+b^2(a-c)-a^2(b-c)=(a-b)(b-c)(c-a)
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  -c^2(a-b)+b^2(a-c)-a^2(b-c)
  =-c^2(a-b)+b^2[(a-b)+(b-c)]-a^2(a-b)
  =-c^2(a-b)+b^2(a-b)+b^2(b-c)-a^2(a-b)
  =(a-b)(b^2-c^2)-(b-c)(a^2-b^2)
  =(a-b)(b-c)(b+c)-(b-c)(a-b)(a+b)
  =(a-b)(b-c)(b+c-a-b)
  =(a-b)(b-c)(c-a)
  Vậy : -c^2(a-b)+b^2(a-c)-a^2(b-c)=(a-b)(b-c)(c-a)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )