Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử: a/ `4m^2` – 8mn + `4n^2`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:
a/ `4m^2` – 8mn + `4n^2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 3 ngày 2022-05-01T11:07:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4m^2-8mn+4n^2
  =4(m^2-2mn+n^2)
  =4(m-n)^2
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)  4m^2-8nm+4n^2
  =4(m^2-2nm+n^2)
  =4(m-n)^2
  -> Áp dụng HĐT: (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  $\text{#LinhSad}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )