Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:a, X^2+5xy+x+5y c,x^2-36+4xy+4y^2

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:a, X^2+5xy+x+5y
c,x^2-36+4xy+4y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tháng 2022-12-21T05:11:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. $x^{2}$ +5xy+x+5y
  ⇔ x(x+1) +5y(x+1)
  ⇔ (x+1)(x+5y)
  c. $x^{2}$  -36 +4xy +4$y^{2}$ 
  ⇔ $(x+2y)^{2}$ -36
  ⇔ (x+2y-6)(x+2y+6)
  Chúc bạn học tốt !!!!!!

 2. Giải đáp:
   a) $(x+5y)(x+1)$ 
   b) $(x+2y-6)(x+2y+6)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $x^2+5xy+x+5y$
  $=x(x+5y)+(x+5y)$
  $=(x+5y)(x+1)$
  b) $x^2-36+4xy+4y^2$
  $=x^2+2.x.2y+(2y)^2-36$
  $=(x+2y)^2-6^2$
  $=(x+2y-6)(x+2y+6)$.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )