Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử 5x ² – 10xy – 5y ²

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử
5x ² – 10xy – 5y ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 7 tháng 2022-05-25T19:55:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $5x² – 10xy + 5y²^{}$
  $= 5 (x² – 2xy + y²)^{}$
  $= 5 ( x – y )²^{}$
   

 2. Giải đáp:
   5(x²-2xy-y²)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   5x²-10xy-5y²
  = 5(x²-2xy-y²)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )