Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử x^5+x+1

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử x^5+x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 53 phút 2022-06-15T08:00:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khỏa cách làm này của mình :
  x^5+x+1
  =(x^5-x^4+x^2)+(x^4-x^3+x)+(x^3-x^2+1)
  =x^2(x^3-x^2+1)+x(x^3-x^2+1)+(x^3-x^2+1)
  =(x^2+x+1)(x^3-x^2+1)
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^5+x+1
  =x^5+x^4+x^3-x^4-x^3-x^2+x^2+x+1
  =(x^5+x^4+x^3)+(-x^4-x^3-x^2)+(x^2+x+1)
  =x^3(x^2+x+1)-x^2(x^2+x+1)+1(x^2+x+1)
  =(x^2+x+1)(x^3-x^2+1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )