Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử x^3-4x^2-xy^2+4x

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử
x^3-4x^2-xy^2+4x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 3 ngày 2022-12-22T08:47:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3-4x^2-xy^2+4x
  $= xxx – 4xx – xy^2 + 4x$
  $= x(x^2-4x-y^2+4)$
  $= x(x^2-2.x.2+2^2)$
  $= x[(x-2)^2-y^2]$
  $= x(x-2-y)(x-2+y)$
  *Áp dụng hằng đẳng thức :
  a^2 – 2ab + b^2 = (a-b)^2
  a^2 – b^2 = (a-b)(a+b)

 2. Giải đáp:
  x^3-4x^2-xy^2+4x
  = x.(x^2 – 4x – y^2 + 4)
  = x.[(x^2 – 4x + 4) – y^2]
  = x.[(x-2)^2 – y^2]
  = x(x-2-y)(x-2+y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )