Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử `x^2(y – z) + y^2(z – x) + z^2(x – y)`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử `x^2(y – z) + y^2(z – x) + z^2(x – y)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 4 tuần 2022-04-13T06:56:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x² . (y – z) + y² . (z – x) + z² . (x – y)
  = x² . ( y – z) + y²z – xy² + xz² – yz²
  = x² . (y – z) + ( y²z – yz²) – (xy² – xz²)
  = x² . (y – z) + yz. ( y – z) – x. (y² – z²)
  = x² . ( y – z) + yz. ( y – z) – x. ( y – z) . (y + z)
  = (y – z) . [ x² + yz – x. ( y + z)]
  = (y – z) . ( x² + yz – xy – xz)
  = (y – z) . [(x² – xy) + (yz – xz)]
  = (y – z) . [ x. ( x – y) + z. ( y – x )]
  = (y- z) . [ x. ( x – y) – z. ( x – y)]
  = ( y – z) . ( x – y) . ( x – z)

 2. $\\$
  x^2 (y-z)+y^2(z-x)+z^2(x-y)
  =x^2(y-z)+y^2z – xy^2+xz^2-yz^2
  =x^2(y-z) + (y^2z – yz^2) – (xy^2-xz^2)
  =x^2(y-z) + yz (y-z) – x (y-z)(y+z)
  =(y-z)(x^2+yz – xy -xz)
  =(y-z) [x(x-y) – z (x-y)]
  =(x-y)(y-z)(x-z)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )