Toán Lớp 8: Phân tích đa thức xy-x+y-1 thành nhân tử ta đc kết quả là-

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức xy-x+y-1 thành nhân tử ta đc kết quả là…., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 tuần 2022-06-11T19:58:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. xy – x + y – 1
  = ( xy + y) – ( x + 1 ) 
  = y( x + 1) – ( x + 1 )
  = (y – 1 )( x + 1)
  Bạn tham khảo!

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    xy-x+y-1
  = (xy+y)-(x+1)
  = y(x+1)-(x+1)
  = (x+1)(y-1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )