Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử. x ³-x+y ³-y

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử.
x ³-x+y ³-y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tuần 2022-06-07T03:57:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x³-x+y³-y 
  =(x³+y³)-(x+y)
  =(x+y)(x²-xy+y²)-(x+y)
  =(x+y)(x²-xy+y²-1)

 2. x³ – x + y³ – y 
  = ( x³ + y³ ) – ( x + y )
  = ( x + y ) ( x² – xy + y² ) – ( x + y )
  = ( x + y ) ( x² – xy + y² -1 )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )