Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: x ²-xy+x ³-3x ²y+3xy ²-y ³ :))))))))

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: x ²-xy+x ³-3x ²y+3xy ²-y ³
:)))))))), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-12-15T18:05:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Dứa$
  x² – xy + x³ – 3x²y + 3xy² – y³
  = (x² – xy) + (x³ – 3x²y + 3xy² – y³)
  = x (x – y) + (x – y)³
  = (x – y) (x + x² – 2xy + y²)

 2. x^2-xy+x^3-3x^2y+3xy^2-y^3
  =(x^2-xy)+(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3)
  =x(x-y)+(x-y)^3
  =(x-y).[x+(x-y)^2]
  =(x-y)(x+x^2-2xy+y^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )