Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử ( x – y ) – x^3( 1 – y ) + y^3( 1 – x )

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
( x – y ) – x^3( 1 – y ) + y^3( 1 – x ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tháng 2022-12-19T08:14:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( x – y ) – x^3( 1 – y ) + y^3( 1 – x )

  = x – y – x^3 + x^3y + y^3 – xy^3

  = (x – y )- (x^3 – y^3 ) + (x^3y  – xy^3 )

  = (x – y )- (x – y )( x^2 +xy +y^2 )+ xy(x^2  – y^2 )

  = (x – y )- (x – y )( x^2 +xy +y^2 )+ xy(x  – y)(x + y)

  = (x – y )[1-  x^2 -xy -y^2 – xy(x + y)]

  = (x – y )[1-  x^2 -xy -y^2 – x^2y- xy^2) ]

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x – y ) – x3( 1 – y ) + y3( 1 – x )
  = x – y – x3 + x3y + y3 – xy3 
  = (x – y )- (x3 – y3 ) + (x3y  – xy3 )
  = (x – y )- (x – y )( x2 +xy +y2 )+ xy(x2  – y2 )
  = (x – y )- (x – y )( x2 +xy +y2 )+ xy(x  – y)(x + y)
  = (x – y )(1-  x2 -xy -y2 – xy(x + y) )
  = (x – y )(1-  x2 -xy -y2 – x2y- xy2) )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )