Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử (x+y)^2 – 2.(x+y)+1

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
(x+y)^2 – 2.(x+y)+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 5 ngày 2022-06-17T09:44:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x+y)^2 – 2.(x+y)+1
  =(x+y)^2 – 2.(x+y)+1^2
  =[(x+y)-1]^2
  =(x+y-1)^2
  Áp dụng hđt :(A-B)^2=A^2-2.A.B+B^2

 2. (x+y)^2-2.(x+y)+1
  =(x+y-1)^2
  Áp dụng hằng đẳng thức: x^2-2xy+y^2=(x-y)^2
  Với (x+y)^ là x^2
  2.(x+y) là 2xy
  1 là y^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )