Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử o. 3a^2 – 6ab + 3b^2 – 12c^2 i. 3x + 9 + 4x^2 + 12x

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
o. 3a^2 – 6ab + 3b^2 – 12c^2
i. 3x + 9 + 4x^2 + 12x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 tuần 2022-08-06T18:42:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3a^2-6ab+3b^2-12c^2
  = (3a^2-6ab+3b^2)-(12c^2)
  = 3(a^2-2ab+b^2)-3.(4c^2)
  = 3[(a^2-2ab+b^2)-(4c^2)]
  = 3[(a-b)^2-(2c)^2]
  = 3(a-b+2c)(a-b-2c)
  ______________________
  3x+9+4x^2+12x
  = (x+3)3+(x+3)4x
  = (x+3)(3+4x)

 2. #tnvt
  o) 3a^2-6ab+3b^2-12c^2
  =3(a^2-2ab+b^2-4c^2)
  =3[(a-b)^2-(2c)^2]
  =3(a-b-2c)(a-b+2c)
  i) 3x+9+4x^2+12x
  =3(x+3)+4x(x+3)
  =(x+3)(3+4x)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )