Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử x mũ 3 trừ 3xy

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử x mũ 3 trừ 3xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 ngày 2022-05-01T11:41:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^3 – 3xy  
  = x ( x^2 – 3y )  
  –> Đặt x là nhân tử chung.
   

 2. x^3 – 3xy
  = x ( x^2 – 3y )
  $\text{→ Đặt nhân tử chung}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )