Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử (không áp dụng nhiều phương pháp) x^3 – 9x^2 +26x – 24 Em cần gấp ạ cảm ơn mọi người.

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử (không áp dụng nhiều phương pháp)
x^3 – 9x^2 +26x – 24
Em cần gấp ạ cảm ơn mọi người., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-11T06:00:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3 – 9x^2 +26x – 24
  = x^3 -5x^2 + 6x – 4x^2+20x-24
  = x(x^2-5x+6)-4(x^2-5x+6)
  = (x-4)(x^2-5x+6)
  = (x-4)[x(x-3)-2(x-3))]
  = (x-4)(x-2)(x-3)

 2.  x^3 – 9x^2 + 26x – 24
  =  x^3 – 4x^2 – 5x^2 + 20x + 6x – 24
  = x^2(x-4) + 5x(4-x) + 6(x-4)
  = (x-4)(x^2 – 5x + 6 )
  = (x-4)(x^2 – 3x – 2x + 6 )
  = (x-4)[x(x-3) + 2(3-x)]
  = (x-4)(x-3)(x-2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )