Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử `e)` `x^3+y^3+z^3-3xyz` `f)` `5x^2-10xy+5y^2-20z^2` `g)` `x^3-x+3x^2y+3xy^2+y^3-y` `h)` `x^2+7x-8`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
`e)` `x^3+y^3+z^3-3xyz`
`f)` `5x^2-10xy+5y^2-20z^2`
`g)` `x^3-x+3x^2y+3xy^2+y^3-y`
`h)` `x^2+7x-8`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tháng 2022-03-19T22:50:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  e)\  x^{3}+y^{3}+z^{3}-3xyz
  =(x^{3}+3x^{2}y+3xy^{2}+y^{3})+z^{3}-3x^{2}y-3xy^{2}-3xyz
  =(x+y)^{3}+z^{3}-(3x^{2}y+3xy^{2}+3xyz)
  =(x+y+z)[(x+y)^{2}-(x+y)z+z^{2}]-3xy(x+y+z)
  =(x+y+z)(x^{2}+2xy+y^{2}-xz-yz+z^{2}-3xy)
  =(x+y+z)(x^{2}+y^{2}+z^{2}-xy-xz-yz)
  f)\  5x^{2}-10xy+5y^{2}-20z^{2}
  =5(x^{2}-2xy+y^{2}-4z^{2})
  =5[(x-y)^{2}-(2z)^{2}]
  =5(x-y-2z)(x-y+2z)
  g)\   x^{3}-x+3x^{2}y+3xy^{2}+y^{3}-y
  =(x+y)^{3}-(x+y)
  =(x+y)[(x+y)^{2}-1]
  =(x+y)(x+y+1)(x+y-1)
  h)\  x^{2}+7x-8
  =(x^{2}-x)+(8x-8)
  =x(x-1)+8(x-1)
  =(x-1)(x+8)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )