Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức `6a^2y – 3aby + 4a^2x – 2abx`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
`6a^2y – 3aby + 4a^2x – 2abx`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 6 tháng 2022-06-20T04:00:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   6a^2y-3aby+4a^2x-2abx
  =3(2a^2y -aby)+2(2a^2x -abx)
  =3y(2a^2 -ab)+2x(2a^2 -ab)
  =(3y+2x)(2a^2 -ab)

 2. 6a^2y-3aby+4a^2x-2abx
  =6a^2y+4a^2x-3aby-2abx
  =(6a^2y+4a^2x)-(3aby+2abx) 
  =2a^2(3y+2x)-ab(3y+2x) (khúc này là cậu đặt nhân tử chung ạ)
  =(3y+2x)(2a^2-ab) 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )