Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử `x^2 – xy – 2x + 2y`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
`x^2 – xy – 2x + 2y`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 tuần 2022-06-20T16:10:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    x^2  – xy – 2x + 2y
  = (x^2 – xy) – (2x -2y)  
  = x(x – y) – 2(x – y) 
  = (x-y)(x-2) 

 2. Bạn tham khảo nhé.
  x^2-xy-2x+2y
  =x(x-y)-2(x-y)
  =(x-2)(x-y)
  $\\$
  Ta áp dụng phương pháp: \text{Đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử.}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )