Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử `-2x-2y+ax+ay`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
`-2x-2y+ax+ay`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 36 phút 2022-06-20T18:13:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -2x-2y+ax+ay
  =(-2x-2y)+(ax+ay)
  =-2(x+y)+a(x+y)
  =(x+y)(-2+a)
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   -2x-2y+ax+ay
  =-2(x+y)+a(x+y)
  =(x+y)(-2+a)
  =(x+y)(a-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )