Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử `10ax – 5ax – 5ay + 2x – y`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
`10ax – 5ax – 5ay + 2x – y`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 5 tháng 2022-06-20T08:44:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  10ax-5ax-5ay+2x-y
  \text{Vì đề sai nên không thể phân tích.}
  Sửa:
  10ax-5ax-5ay+x-y
  =5ax-5ay+x-y
  =5a(x-y)+(x-y)
  =(5a+1)(x-y)
   

 2. Nếu đề là:
  10ax-5ax-5ay+2x-y
  =5ax-5ay+2x-y
  =5a(x-y)+2x-y
  =>Không phân tích được thành nhân tử
  Nếu đề là:
  10ax-5ay+2x-y
  =5a(2x-y)+2x-y
  =(2x-y)(5a+2x)
  Nếu đề là:
  10ax-5ax-5ay+x-y
  =5ax-5ay+x-y
  =5a(x-y)+(x-y)
  =(x-y)(5a+1).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )