Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp xét giá trị riêng: $ a(b-c)^3 +b(c-a)^3+ c(a-b)^3$

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp xét giá trị riêng:
$ a(b-c)^3 +b(c-a)^3+ c(a-b)^3$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 tuần 2022-06-11T20:16:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. #huy
  a(b-c)^3+b(c-a)^3+c(a-b)^3
  =a(b-c)^3-b[(b-c)+(a-b)]^3+c(a-b)^3
  =a(b-c)^3-b[(b-c)^3+3(b-c)(a-b)(a-c)+(a-b)^3]+c(a-b)^3
  =(b-c)^3(a-b)-3b(b-c)(a-b)(a-c)-(a-b)^3(b-c)
  =(b-c)(a-b)[(b-c)^2-3b(a-c)-(a-b)^2]
  =(c-a)(a+b+c)
  =(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )