Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp xét giá trị riêng: $ a^4(b-c) +b^4(c-a) + c^4(a-b)$

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp xét giá trị riêng:
$ a^4(b-c) +b^4(c-a) + c^4(a-b)$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 23 phút 2022-06-11T19:34:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. xin hay nhất

    toan-lop-8-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-bang-phuong-phap-et-gia-tri-rieng-a-4-b-c-b-4-c-a-c-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )