Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách tách hạng tử -11x^2+11x+6=0

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách tách hạng tử
-11x^2+11x+6=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 24 phút 2022-06-20T20:37:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. -11x²+11x+6=0
  (-11x²+11x)+6=0
  11x(-x+1+6)=0
  11x(-x+7)=0
  Vậy 11x=0 hoặc(-x+7)=0
  Khi 11x=0 thì:
  x=0:11
  x=0
  Khi -x+7=0 thì:
  -x=0-7
  -x=-7
  x=7
  Vậy x=0 hoặc x=7.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )