Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử `(b-a)^2+(a-b)(3a-2b)-a^2+b^2`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
`(b-a)^2+(a-b)(3a-2b)-a^2+b^2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tuần 2022-06-15T21:14:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $(b-a)^2+(a-b)(3a-2b)-a^2+b^2$
  $=(b-a)(b+a)+(a-b)(3a-2b)-(a^2-b^2)$
  $=(b-a)(b+a)+(a-b)(3a-2b)-(a-b)(a+b)$
  $=(a-b)(3a-2b)-(a-b)(b+a)-(a-b)(a+b)$
  $=(a-b)(3a-2b-b-a-b-a)$
  $=(a-b)(a-4b)$
   

 2. (b-a)^2+(a-b)(3a-2b)-a^2+b^2
  =(b-a)(b-a)+(a-b)(3a-2b)-(a^2-b^2)
  =-(a-b)(b-a)+(a-b)(3a-2b)-(a-b)(a+b)
  =(a-b).[-(b-a)+(3a-2b)-(a+b)]
  =(a-b)(-b+a+3a-2b-a-b)
  =(a-b)(3a-4b)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )