Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử x³-ax²+x+a

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
x³-ax²+x+a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 7 ngày 2022-06-16T20:47:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )