Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a, 5x-5y b, x*2-4x+4 c,x*2-y*2+x+y d,x*4+64 ( dấu * là mũ nhé) Giúp mik với đag caanf gấp

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, 5x-5y
b, x*2-4x+4
c,x*2-y*2+x+y
d,x*4+64
( dấu * là mũ nhé)
Giúp mik với đag caanf gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 3 tháng 2022-02-18T06:44:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)5x-5y$\\$=5(x-y)
  b)x^2-4x+4$\\$=x^2-2.x.2+2^2$\\$=(x-2)^2
  c)x^2-y^2+x+y$\\$=(x-y)(x+y)+(x+y)$\\$=(x-y+1)(x+y)
  d)x^2+64$\\$=(x+8)(x-8)

 2. #andy
  \[\begin{array}{l}
  a)5x – 5y\\
   = 5\left( {x – y} \right)\\
  b){x^2} – 4x + 4\\
   = {\left( {x – 2} \right)^2}\\
   = \left( {x – 2} \right)\left( {x – 2} \right)\\
  c){x^2} – {y^2} + x + y\\
   = \left( {x – y} \right)\left( {x + y} \right) + \left( {x + y} \right)\\
   = \left( {x – y – 1} \right)\left( {x + y} \right)\\
  d){x^2} + 64\\
   \Rightarrow sai\,\,de\\
   \Rightarrow sua\,\,de:\\
  {x^2} – 64\\
   = {x^2} – {8^2}\\
   = \left( {x – 8} \right)\left( {x + 8} \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )