Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x ³ – 4x ² b) 3x ² + 5y – 3xy -5x c) x ² + 10x + 25 – 4y ² cần gấp nhanh và đúng vote 5 sao và câu

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) x ³ – 4x ²
b) 3x ² + 5y – 3xy -5x
c) x ² + 10x + 25 – 4y ²
cần gấp
nhanh và đúng vote 5 sao và câu trả lời hay nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 5 ngày 2022-06-17T07:41:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. a) $x^{3}$-$4x^{2}$=$x^{2}$(x-4)= $x^{2}$[($\sqrt{x})^{2}$-$2^{2}$]= $x^{2}$($\sqrt{x}$-2)($\sqrt{x}$+2) 
    Áp dụng đặt nhân tử chung và HĐT số 3
    b) Áp dụng nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung
    c) Áp dụng HĐT số 1 và số 3

    toan-lop-8-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-a-4-b-3-5y-3y-5-c-10-25-4y-can-gap-nhanh-va-dung-vote

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )