Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a, $x^{4}$ + $2x^{3}$ + $x^{2}$ – $y^{2}$ b, $x^{3}$ – $3x^{2}$ – 3x + 1 $x^{3}$

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, $x^{4}$ + $2x^{3}$ + $x^{2}$ – $y^{2}$
b, $x^{3}$ – $3x^{2}$ – 3x + 1
$x^{3}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-12-22T14:44:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) x^4+2x^3+x^2-y^2
  =x^2(x^2+2x+1)-y^2
  =x^2(x+1)^2-y^2
  =[x(x+1)]^2-y^2
  =[x(x+1)-y][x(x+1)+y]
  =(x^2+x-y)(x^2+x+y)
  b) x^3-3x^2-3x+1
  =x^3+x^2-4x^2-4x+x+1
  =x^2(x+1)-4x(x+1)+(x+1)
  =(x+1)(x^2-4x+1)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, x^4 + 2x^3 + x^2 – y^2
  = (x^2)^2 + 2*x^2*x+x^2
  = (x^2+x)^2 – y^2
  = (x^2+x-y)(x^2+x+y)
  *Áp dụng hằng đẳng thức :
  a^2 – b^2 = (a-b)(a+b)
  a^2+2ab+b^2=(a+b)^2
  b, x^3 – 3x^2 + 3x + 1
  = x^3 + 1^3 – 3x^2 – 3x
  = (x+1)(x^2-x+1)-3x^2 – 3x
  = (x+1)(x^2-x+1)-3x(x+1)
  = (x+1)(x^2-x+1-3x)
  = (x+1)(x^2-4x+1)
  *Áp dụng hằng đẳng thức :
  a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-2ab+b^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )