Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a^3 – a^2x – ay^2 + xy^2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a^3 – a^2x – ay^2 + xy^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 6 tháng 2022-06-15T21:08:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   (a – y)(a + y)(a – x)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a^3 – a^2x – ay^2 + xy^2
  = a^2(a – x) – y^2(a – x)
  = (a^2 – y^2)(a – x)
  = (a – y)(a + y)(a – x)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a^3 – a^2x – ay^2 + xy^2$
  $= a^2(a – x) – y^2(a -x)$
  $= (a^2- y^2)(a – x) $
  $= (a- y)(a+y)(a – x) $

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )