Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a)2xy³+4xy²+2xy-9 b)3y³-5xy+5x-3y Tìm x, biết a)4x+6x²=0 b)x²-2=0

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
a)2xy³+4xy²+2xy-9
b)3y³-5xy+5x-3y
Tìm x, biết
a)4x+6x²=0
b)x²-2=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 4 ngày 2022-06-18T19:35:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phân tích đa thức thành nhân tử
  a)
  2xy³+4xy²+2xy-9
  = 2xy(y²+2y+1)-9
  = 2xy(y+1)²-3²
  = 2xy(y+1-3)(y+1+3)
  = 2xy(y-2)(y+4)
  b) 
  3y³-5xy+5x-3y
  =(3y³-3y)-(5xy-5x)
  = 3y(y²-1)-5x(y-1)
  = 3y(y-1)(y+1)-5x(y-1)
  = (y-1)[3y(y+1)-5x]
  = (y-1)(3y²+3y-5x)
  Tìm x biết
  a)
  4x+6x²=0
  ⇔ 2x(2+3x)=0
  ⇔ $\left[\begin{matrix} 2x=0\\ 2+3x=0\end{matrix}\right.$ ⇔ $\left[\begin{matrix} x=0\\ x=\dfrac{-2}{3}\end{matrix}\right.$
  Vậy x=0 hoặc x=(-2)/3
  b) 
  x²-2=0
  ⇔ x²=2
  ⇔ x= ±\sqrt{2}
  Vậy x= ± \sqrt{2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )