Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a^2b-ab^3+a^2-2ab+b^2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
a^2b-ab^3+a^2-2ab+b^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 13 phút 2022-06-17T03:00:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a^2b-ab^2+a^2-2ab+b^2$
  $=(a^2b-ab^2)+(a^2-2ab+b^2)$
  $=ab(a-b)+(a-b)^2$
  $=(a-b)(ab+a-b)$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a^2b-ab^2+a^2-2ab+b^2
  =(a^2b-ab^2)+(a^2-2ab+b^2)
  =ab(a-b)+(a-b)^2
  =(a-b)(a-b+ab)
  $\text{#LynhDay}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )