Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử A x^2-y^2+x-y B x^2-6x+9-4y^2 C x^2-3x-4

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
A x^2-y^2+x-y
B x^2-6x+9-4y^2
C x^2-3x-4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 3 tuần 2022-06-15T00:49:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-a-2-y-2-y-b-2-6-9-4y-2-c-2-3-4

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, x^2-y^2+x-y
  =(x-y)(x+y)+(x-y)
  =(x-y)(x+y+1)
  b, x^2-6x+9-4y^2
  =(x^2-6x+9)-4y^2
  =(x^2-2x.3+3^2)-(2y)^2
  =(x-3)^2-(2y)^2
  =(x-3+2y)(x-3-2y)
  c, x^2-3x-4
  =x^2-3x+9/4-9/4-4
  =(x^2-3x+9/4)-25/4
  =(x-3/2)^2-(5/2)^2
  =(x-3/2-5/2)(x+3/2-5/2)
  =(x-4)(x+1)
  $@Maruko-chan$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )