Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử `a^2(b – c) + b^2(c – a) + c^2(a – b)`

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
`a^2(b – c) + b^2(c – a) + c^2(a – b)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 7 phút 2022-06-17T07:33:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: a2(b−c)+b2(c−a)+c2(a−b)
  = a2(b−c)+b2[(c−b)+(b−a)]+c2(a−b)
  = a2(b−c)−b2(b−c)−b2(a−b)+c2(a−b)
  = (b−c)(a2−b2)−(a−b)(b2−c2)
  = (b−c)(a−b)(a+b)−(a−b)(b−c)(b+c)
  = (a−b)(b−c)(a+b−b−c)
  = 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a²( b – c ) + b²( c – a ) + c²( a – b )
  = a²( b – c ) – b²[( b – c ) + ( a – b )] + c²( a – b )
  = ( b – c )( a – b )( a + b ) – ( a – b )( b – c )( b + c )
  = ( b – c )( a – b )( a + b – b – c )
  = ( b – c )( a – b )( a – c )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )