Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x^2 – 25 b) x^2 -3x + xy -3y c) x^2 – 4x + 4 – y^2

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x^2 – 25
b) x^2 -3x + xy -3y
c) x^2 – 4x + 4 – y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-05-25T16:07:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  a)

  x^(2)-25

  =x^(2)-5^2

  =(x-5)(x+5)

  b)

  x^(2)-3x+xy-3y

  =x(x-3)+y(x-3)

  =(x-3)(x+y)

  c)

  x^(2)-4x+4-y^2

  =(x^(2)-2.x.2+2^2)-y^2

  =(x-2)^(2)-y^2

  =(x-2-y)(x-2+y)

 2. Giải đáp:

   

   

  toan-lop-8-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-a-2-25-b-2-3-y-3y-c-2-4-4-y-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )