Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a,2x.(x+1)+2.(x+1) b,3x.(x+1)^2-5x^2.(x+1)+7.(x+1) c,4x.(x-2y)+8y.(2y.x) d,x^2-6xy+9y^2 e,(2x-1)^2-(x-1

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
a,2x.(x+1)+2.(x+1)
b,3x.(x+1)^2-5x^2.(x+1)+7.(x+1)
c,4x.(x-2y)+8y.(2y.x)
d,x^2-6xy+9y^2
e,(2x-1)^2-(x-1)^2
g,25.(x-y)^2-16.(2+y)^2
giúp mình với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 tháng 2022-12-19T08:46:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp đây ạ !!!
   

  toan-lop-8-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-a-2-1-2-1-b-3-1-2-5-2-1-7-1-c-4-2y-8y-2y-d-2-6y-9y-2

 2. Lời giải :
  a)
  2x(x+1)+2(x+1)
  =(x+1)(2x+2)
  =2(x+1)(x+1)
  =2(x+1)^2
  b)
  3x.(x+1)^(2)-5x^(2).(x+1)+7.(x+1)
  =(x+1)[3x(x+1)-5x^(2)+7]
  =(x+1)(3x^(2)+3x-5x^(2)+7)
  =(x+1)(-2x^(2)+3x+7)
  c)
  4x(x-2y)+8y(2y-x)
  =4x(x-2y)-8y(x-2y)
  =(4x-8y)(x-2y)
  =4(x-2y)(x-2y)
  =4(x-2y)^2
  d)
  x^(2)-6xy+9y^2
  =x^(2)-2.x.3y+(3y)^2
  =(x-3y)^2
  e)
  (2x-1)^(2)-(x-1)^2
  =(2x-1-x+1)(2x-1+x-1)
  =x(3x-2)
  g)
  25.(x-y)^(2)-16.(2+y)^2
  =[5(x-y)]^(2)-[4(2+y)]^2
  =(5x-5y)^(2)-(8+4y)^2
  =(5x-5y-8-4y)(5x-5y+8+4y)
  =(5x-9y-8)(5x-y+8)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )