Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : 9x^2-16y^2-12ax+4a^2

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : 9x^2-16y^2-12ax+4a^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-06-19T09:26:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (3x – 2a – 4y)(3x – 2a + 4y)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  9x^2 – 16y^2 – 12ax + 4a^2
  = (9x^2 – 12ax + 4a^2) – 16y^2
  = [(3x)^2 – 2.3x.2a + (2a)^2] – (4y)^2
  = (3x – 2a)^2 –  (4y)^2
  = (3x – 2a – 4y)(3x – 2a + 4y)
  * Áp dụng phương pháp: Nhóm hạng tử.
  * Áp dụng HĐT 2: (A – B)^2 = A^2 – 2.A.B + B^2
  * Áp dụng HĐT 3: A^2 – B^2 = (A – B)(A + B)
  #SunHee

 2. 9x^2-16y^2-12ax+4a^2
  =(9x^2-12ax+4a^2)-16y^2
  =(3x-2a)^2-(4y)^2
  =(3x-2a-4y)(3x-2a+4y)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )